CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

Nechte si vypočítat

uhlíkovou stopu události

cs | en

USPOŘÁDÁNÍ UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ AKCE

UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ AKCE
Vedle stanovení uhlíkové stopy podniku, instituce, organizace či uhlíkové stopy produktu je stále více akcentované téma stanovení uhlíkové stopy pořádaných akcí a událostí, běžně souhrnně nazývané „events“. Organizátoři akcí si kladou otázky „jak naložit se vzniklými emisemi skleníkových plynů při konání akce“, resp. co mohou udělat pro minimalizaci či celkové odstranění vzniklých emisí.

This personal carbon footprint calculator was created in cooperation with CI2, o. p. s.
Partner of the project