CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

Nechte si spočítat

uhlíkovou stopu vaší firmy

cs | en

Uhlíková stopa podniku (instituce / společnosti) je měřítkem jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě a je vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e).

CI3
Výpočet uhlíkové stopy společnosti od společnosti CI2, o. p. s. je provádeň v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol (www.ghgprotocol.org), který je nejpoužívanější výpočtový nástroj pro inventarizaci skleníkových plynů z podniku či organizace. Umožňuje rovněž managementu podniku emise nejen změřit, ale následně plánovat a řídit jejich postupné snižování. Výpočet uhlíkové stopy podniku je dále v souladu s normou ISO 14064.

This personal carbon footprint calculator was created in cooperation with CI2, o. p. s.
Partner of the project