KALKULAČKA UHLÍKOVÉ STOPY

Stanovte si

plán snížení

cs | en

Tvoříme klima pro budoucnost

Program Sledujeme CO₂asdhjb sjkdb fjhkdsa bkfhgj adkshjfgkjhsdfbnkghj bdsfkj
Program SLEDUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu. Program vychází z cílů mezinárodních a národních dohod a jeho účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu, podpořit a zviditelnit konkrétní opatření a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů. Celý program, jediný svého druhu v ČR, byl odstartován v červenci 2015. Zapojit se do něj mohou i zahraniční subjekty (klima nezná národní hranice).

Kalkulačka osobní uhlíkové stopy vznikla ve spolupráci s CI2, o. p. s.
Partner projektu