KALKULAČKA UHLÍKOVÉ STOPY

Sestavte si

plán na snížení uhlíkové stopy.

cs | en

Politika reflektuje specifické podmínky dané společnosti, je navázána na její emise skleníkových plynů (uhlíkovou stopu) a splňuje požadavky vyplývající ze závazků společnosti vůči jejím vlastníkům, dodavatelům i mezinárodním závazkům.

Sestavte si plán na nízkouhlíkovou strategii
Obecně klimatická politika firmy směřuje ke klimatické neutralitě, kterou Evropská unie směřuje na rok 2050. Vhodným nástrojem pro nastavení cílů a opatření je mezinárodní iniciativa Science Based Targets, která napomáhá stanovení účinných a realistických cílů. Nabízíme poradenství spojené s nastavením klimatických cílů v rámci této iniciativy.

Kalkulačka osobní uhlíkové stopy vznikla ve spolupráci s CI2, o. p. s.
Partner projektu