KALKULAČKA UHLÍKOVÉ STOPY

Nechte si spočítat

uhlíkovou stopu vašeho produktu

cs | en

CI3
Uhlíková stopa produktů/výrobků (Product Carbon footprint PCF) tvoří součet emisí skleníkových plynů a jejich propadů v produkčním cyklu daných výrobků vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e). Východiskem výpočtu je analýza životního cyklu výrobku a je zohledněno jediné kritérium dopadu, jímž jsou v tomto případě celkové emise skleníkových plynů (GHG). Tyto emise jsou produkovány a odstraňovány v rámci životního cyklu (např. „od kolébky do hrobu“), od získávání surovin přes výrobu, používání a likvidaci odpadů.

Kalkulačka osobní uhlíkové stopy vznikla ve spolupráci s CI2, o. p. s.
Partner projektu